Cens d’activitats a Montornès Nord*

Lloc
Montornès del Vallès, Catalunya (novembre de 2014 – juliol de 2015).

Promotor
Oficina del Pla de Barri de Montornès Nord. Ajuntament de Montornès del Vallés.

Objectius
Obtenir una diagnosi dels locals buits / comerços tancats i establir contacte amb els propietaris dels locals i col·laborar en la campanya de difussió del progama de dinamització comercial: “Aixequem persianes a Montornès Nord”.

Resultats
Cens de locals buits al barri i mapificació territorial amb tecnologia GIS.
Inspeccions tècniques als locals adherits al programa.

Dinamització comercial de barri a Montornès del Vallès

La filosofia del Pla estel* adreça la mirada sobre l’espai públic més enllà dels paviments i el mobiliari dels carrers, cap al que passa a les plantes baixes dels edificis i a la vinculació de l’activitat que s’aboca als carrers i places.

Amb aquesta perspectiva, rebem l’encàrrec de participar en la primera fase del procés de dinamització comercial del barri de Montornès Nord “Aixequem Persianes”, que l’Ajuntament havia iniciat amb mesures de gestió. Aquestes, havien de recolzar-se en la visibilització dels locals tancats mitjançant una campanya de comunicació que posés en contacte els propietaris dels locals amb els emprenedors que volien obrir un negoci.

El primer pas per aconseguir regenerar el teixit comercial, ha estat  l’elaboració d’un cens d’activitats, l’anàlisi de la seva vinculació amb l’espai públic de l’entorn i la mapificació de les dades a través de la tecnologia GIS.

A la tardor (2015) es donarà continuïtat al procés amb la segona fase del projecte.